Reynolds Medical zaprasza do Szkoły ergospirometrii

Wideowarsztaty:

Dlaczego TauO2, VO2max i RAMP to kluczowe zagadnienia ergospirometrii?

Prowadzący: Maciej Warda (Reynolds Medical)

ok. 2 min.

Wprowadzenie

Odcinek 1 | ok. 11 min.

Kinetyka tlenu

Odcinek 2 | ok. 9 min.

VO2max

Odcinek 3 | ok. 9 min.

O rampie teoretycznie

Odcinek 4 | ok. 8 min.

VO2max i ramp

Odcinek 5 | ok. 14 min.

Ramp jako protokół obciążenia

Odcinek 6 | ok. 17 min.

Budowanie rampu

ok. 6 min.

Podsumowanie