Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

§1 Postanowienia ogólne

1. Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-905, ul. Renesansowa 5A, zwany dalej Usługodawcą, ustala niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem), na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Regulamin określa zasady i warunki techniczne, a także prawa i obowiązki wynikające ze świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. Regulamin dostępny jest na żądanie u Usługobiorcy, a także na stronie internetowej www.reymed.pl.
3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia niniejszy Regulamin o świadczenie usług drogą elektroniczną, każdemu zainteresowanemu korzystającemu z usług świadczonych przez Usługodawcę (zwanego dalej Usługobiorcą). Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu w podany sposób udostępnione.
4. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności mających na celu skorzystanie ze świadczonych drogą elektroniczną usług.
5. W związku ze świadczonymi usługami wprowadza się następujące określenia:
Strona, strona internetowa – bezpłatna usługa polegająca na udostępnieniu treści poprzez ogólnie dostępną sieć Internet, pod adresem www.reymed.pl.
Biuletyn, biuletyn informacyjny – bezpłatna usługa świadczona polegająca na wysyłaniu ogólnych informacji dotyczących oferty Usługodawcy, w postaci poczty elektronicznej lub przekazu faksowego.

§2 Warunki świadczenia usług – strona internetowa

1. Informacje zawarte na stronie internetowej przygotowane są w celu możliwie najlepszego przedstawienia oferowanych produktów oraz usług i pozostałych informacji, zgodnie z najlepszą wiedzą Usługodawcy i z zachowaniem najlepszej możliwej staranności. Jakiekolwiek błędy lub braki w tych informacjach mogą zostać poprawione przez Usługodawcę w dowolnym momencie i nie mogą stanowić roszczeń w stosunku Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki w tym zakresie, spowodowane błędami lub brakami w informacji otrzymanej od producenta aparatury której jest sprzedawcą.
2. W przypadku prezentacji informacji cenowych lub innych warunków handlowych, Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany tych informacji w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Informacje w tym zakresie zawarte w materiałach reklamowych lub cennikach nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu k.c. i nie mogą być traktowane jako zobowiązanie do sprzedaży.
3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych oferowanych produktów, w tym funkcjonalności oprogramowania, w związku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem produktów.
4. Rozpowszechnianie, publikowanie i powielanie materiałów oraz informacji prezentowanych na stronie internetowej, jest zabronione bez pisemnej zgody Usługodawcy, z wyjątkiem wykorzystywania tych informacji na własny użytek
Usługobiorcy.
5. Strona stosuje technologię cookies w celu optymalizacji ustawień i preferencji Strony do indywidualnych potrzeb
Usługobiorcy. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Usługobiorcy. Usługobiorca może dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących cookies.

§3 Warunki świadczenia usług – biuletyn informacyjny

1. Regulamin działania usługi Biuletynu informacyjnego określa Regulamin Biuletynu Informacyjnego dostępny na żądanie oraz na www.reymed.pl
§4 Polityka prywatności Usług
1. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
– poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
– poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
– poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Inforpol NET, funkcjonującego
pod adresem www.ndc.pl
2. Informacje w formularzach.
– serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Usługobiorcę.
– serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Usługobiorcy.
4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu
w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania
procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi –
w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Usługodawca w tym zakresie współpracuje.
7. Pliki cookies (tzw.„ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcę i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
8. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Usługobiorcy pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.
9. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy korzystają ze stron internetowych,
co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
– utrzymanie sesji Usługobiorcy (w przypadku wymogu zalogowania), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej
podstronie Strony ponownie wpisywać loginu i hasła;
– określania profilu Usługobiorcy, w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w
szczególności sieci Google.
10. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent
cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy
do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
11. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiorcy. Usługobiorcy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
12. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
13. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawców oraz partnerów.
14. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
15. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze Strony. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

16. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/ preferences/
17. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
18. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
– czas nadejścia zapytania,
– czas wysłania odpowiedzi,
– nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu
nastąpiło przez odnośnik,
– informacje o przeglądarce użytkownika,
– informacje o adresie IP.
19. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
20. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
21. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
22. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
23. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie
zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
24. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa,
utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Strony.

§4 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za okresy braku świadczenia usług w związku z zaistniałymi, niezależnie od Usługodawcy, problemami technicznymi, które uniemożliwią mu wykonanie usług.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne.
3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wprowadzone zmiany obowiązują od momentu ich udostępnienia na Stronie internetowej.